• فارسي
  • English
شير ترموستاتيک رادياتور

شيرهاي ترموستاتيک رادياتور شوفاژ همراه با دستگيره مدرج شده، به منظور آسايش در تنظيم دماي محل زندگي و محل کار با هدف صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي در آپارتمانها- ساختمانهاي اداري و کليه محيط هاي مجهز به سيستم گرمايشي رادياتور طراحي و ساخته شده است.

مزاياي شير ترموستاتيک تکبان

  • توليد داخلي با کنترل کيفيت مجهز به تنها آزمايشگاه آزمون شير ترموستاتيک در ايران مطابق با استاندارد بين المللي EN 215
  • عدم رسوب گرفتگي در شير بدليل طراحي خاص مغزي شير
  • قابليت ضد يخ زدگي تا دماي 6- درجه سانتيگراد
  • داراي قفل تنظيم جهت محدود کردن دامنه حرارتي هر شير بر اساس نياز
  • قابل نصب برروي رادياتورهاي سيستم پکيج. بر اساس دو سال آزمون در آزمايشگاه تکبان، ادعا مي کنيم بدون هيچ گونه نقصي، مي توان از اين شير در صرفه جويي سيستمهاي پکيج بهره مند شد.
  • شير ترموستاتيک تکبان، با دو مدل شير  ( زاويه دار و مستقيم ) قابل ارائه مي باشد.