• فارسي
  • English
VA 90 W

ترموستات مويين با قطع و وصل فنري

قطع و وصل فنري از نوع SPST كه نوع SPDT نيز موجود است. عمدتا در ماشين لباسشوئي، بويلرهاي آب وتمام مصارفي كه تنظيم حرارت در هوا يا آب مدنظر است،كاربرد دارد.بر اساس نياز مشتري،اين ترموستات در چهار مدل با سايزهاي مختلف بالب توليد مي شود