• فارسي
  • English
VB 90 GS

 ترموستات بايمتاليک

اين ترموستات جهت کنترل گرمايش در دستگاههاي تهويه مطبوع، بويلرهاي آب، سرخ کن ها و ... طراحي شده است. که با دماهاي مختلف 130 و 150 درجه سانتيگراد قابل ارائه مي باشد.