• فارسي
  • English
VA 80

 ترموستات لوله موئين با قطع و وصل فنري

اين ترموستات جهت کنترل گرمايش در دستگاههاي تهويه مطبوع، بويلرهاي آب، سرخ کن ها و ... طراحي شده است. که با دماهاي مختلف زير قابل ارائه مي باشد:

30 تا 90 درجه سانتيگراد

30 تا 120 درجه سانتيگراد

50 تا 300 درجه سانتيگراد

 

جريان قابل تحمل : 6 آمپر