• فارسي
  • English
VA 90 S

ترموستات مويين با قطع و وصل فنري

قطع و وصل فنري از نوع SPST كه از نوعSPDT نيز موجود است.دستگاهاي تهويه مطبوع،بويلرهاي حرارتي،سماور برقي،عمدتا در بخاريهاي همرفتي،اجاقها،سرخ كن ها،بويلرهاي آب،رادياتورهاي انباره اي وتمام مصارفي كه تنظيم حرارت در هوا ياسيال مدنظر است،كاربرد دارد.