• فارسي
  • English
TCR 500

ترموستات اتاقي با سنسور ديسكي گازي

اين ترموستات نيز براي كنترل دما در فن كوئل و سيستمهاي تهويه مركزي استفاده مي شود و عملكرد آن همانند ترموستات TCR300و TCR400 است.

متفاوت با مشابه خارجي

جريان قايل تحمل 16 آمپر مي باشد.