• فارسي
  • English
TCR 400

ترموستات اتاقي با سنسور ديسكي گازي

اين ترموستات نيز براي كنترل دما در فن كوئل و سيستمهاي تهويه مركزي استفاده مي شود و عملكرد آن همانند ترموستات TCR300 است.

اين ترموستات در دو مدل قابل ارائه مي باشد:

1- TCR 401 با كليد خاموش - روشن

2- TCR 402 با كليد تابستان - زمستان

متفاوت با مشابه خارجي

جريان قابل تحمل 16 آمپر مي باشد