• فارسي
  • English
TCR 300

ترموستات اتاقي با سنسور ديسكي گازي

اين ترموستات براي كنترل دما در در فن كوئل و سيستمهاي تهويه مركزي استفاده مي شود.سنسور ترموستات از دو صفحه فلزي گرد و انعطاف پذير تشكيل شده كه در قسمت لبه به هم جوش خورده اند.اين محصول قابل اعتماد است و كيفيت عملكرد آن بالااست.اين سنسور تركيبي از گاز و مايع را در خود دارد كه فشار اين تركيب در واكنش به تغييرات دما تغيير مي كند.با تغيير دماي محيط،قشاي دولايه منقبض و يا منبسط شده،باعث فعال شدن كليد مي شود و جريان گرما و سرما را كنترل مي كند.

اين ترموستات در دو مدل زير  قابل ارائه مي باشد.

1- TCR 301 با كليد خاموش- روشن

2- TCR 302 با كليد تابستان- زمستان