• فارسي
  • English

» آيا شير ترموستاتيک رادياتور بر روي رادياتورهاي سيستم پکيج نيز قابل استفاده مي باشد؟

» قفل تنظيم بر روي دستگيره مدرج هد شير ترموستاتيک چه مزيتي دارد؟

» علت عدم عملکرد شير ترموستاتيک رادياتور چيست؟

» آيا رسوب گرفتگي در شير باعث اختلال در عملکرد آن مي شود؟

» اعداد مندرج بر روي دستگيره هد شير ترموستاتيک به چه معناست؟