• فارسي
  • English
TLV 93 F

ترموستات محيطي براي مصارف صنعتي

اين دستگاه بخصوص براي گلخانه ها ومحل هاي پرورش حيوانات و اتاق هاي پست برق جهت تخليه هواي گرم مناسب مي باشد. عنصر حساس به دما از جنس ضدزنگ بوده و نصب آن بر روي ديوار توصيه مي شود.