• فارسي
  • English

 

ازآنجاييکه که رضايت مشتريان يکي از اهداف مهم شرکت تکبان کنترل انرژي است لذا مديريت شرکت در نظر دارد تا با بهره گيري از نظرات، پيشنهادات و انتقادات شما عزيزان به يکي از روشهاي زير، کيفيت خدمات شرکت را در راستاي افزايش رضايتمندي شما ارتقا، دهد.

 - تماس تلفني با شماره: ۴۶۸۶۸۴۱۵

شما مي توانيد در طول ساعت کاري تکبان کنترل انرژي از طريق تماس تلفني نسبت به طرح نظر يا انتقادات خود اقدام فرمائيد. کارشناسان ما حداکثر ظرف ۷۲ ساعت نسبت به تماس با شما اقدام خواهند کرد. لذا خواهشمند است نام، نام خانوادگي، مدل محصول مورد استفاده و کاربرد را اعلام نمائيد.

-  ارسال E-Mail:

در صورتيکه تمايل به طرح نظرات و انتقادات خود از طريق ارسال پست الکترونيک داريد، مي توانيد نظرات خود را به آدرس Takban.c.e@gmail.com ارسال فرمائيد. شما مي توانيد مستندات خود را به نامه پيوست نماييد تا کارشناسان ما حداکثر ظرف ۷۲ ساعت با شما تماس گرفته و يا به ارسال جواب اقدام نمايند.